ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #668 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,898 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,628 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,110 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,981 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #859 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #186 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #174 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #167 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #95 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #1,287 ครั้ง