ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #610 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,761 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,462 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,083 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,862 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #779 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #173 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #151 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #152 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #85 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #1,191 ครั้ง