ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #712 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,974 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,667 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,138 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #2,004 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #892 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #194 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #179 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #177 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #100 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #1,365 ครั้ง