ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #425 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,486 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,351 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,066 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,584 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #643 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #156 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #119 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #134 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #73 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #1,021 ครั้ง