ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #543 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,636 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,407 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,074 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,619 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #701 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #162 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #134 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #145 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #79 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #1,142 ครั้ง