ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #285 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #1,642 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #896 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #927 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #828 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #457 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #121 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #92 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #106 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #60 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #738 ครั้ง