ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #148 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #819 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #339 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #129 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #567 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #217 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #66 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #74 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #44 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #42 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #280 ครั้ง