ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #320 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #1,916 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,049 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #974 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,355 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #536 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #135 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #103 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #109 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #62 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #801 ครั้ง