ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #383 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #2,304 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #1,274 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #1,032 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #1,553 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #598 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #148 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #113 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #125 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #67 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #915 ครั้ง