ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #234 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #1,377 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #733 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #690 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #694 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #366 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #99 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #87 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #94 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #53 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #570 ครั้ง