ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #78 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #421 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #146 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #93 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #116 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #88 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #38 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #32 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #29 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #28 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #185 ครั้ง