ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #22 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #69 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #48 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #26 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #55 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #30 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #16 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #19 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #12 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #20 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #3 ครั้ง