ระบบบริการภาครัฐผ่านอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697

สพป.ลย.๑ #6 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #36 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #18 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #15 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #12 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #14 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #10 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #11 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #8 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #15 ครั้ง